Loď Prima Party pomalu vplouvá do 23.sezóny

Aktuální podmínky cestování v souvislosti se situací covid-19

Na všechny zájezdy a akce v roce 2021 poskytujeme GARANCI vrácení platby v případě, že nebude možné zájezd odjet kvůli epidemiologické situaci.

Neobávejte se příjezdových formulářů a nových pravidel.

Cestování je nyní spojené s administrativními úkony. Pro přehlednost je uvádíme zde na jednom místě. Bezpečně vás provedeme všemi kroky, které je nutné učinit pro odjezd na vaši dovolenou.

Každý občan má nárok na 2PCR testy a 4 antigenní testy zdarma.

Česká republika

 • nutno vždy předložit EU certifikát s QR kódem(získaný prostřednictvím www.ocko.uzis.cz) potvrzující jednu ze skutečností:máte dokončené očkování minimálně 14 dnů po poslední dávce
 • antigenní test ne starší než 72hod.
 • PCR test ne starší než 7 dní
 • potvrzení o provedení firemního testu

Chorvatsko

Od 1. července 2021 čeští občané do Chorvatska mohou vstoupit pokud disponují platnýmEU digitální COVID certifikátem.

Výjmečně, pokud by čeští občané nedisponovali platným EU digitálním COVID certifikátem, pak budou moci vstupit do Chorvatska pokud budou splňovat jednu z uvedených podmínek:

 • Negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice)
 • Negativní výsledek antigenního testu (ne starší 48 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice). U antigenního testu je nezbytné, aby se jednalo o testovací sadu zveřejněnou ve Společném seznamu Evropské rady a také, aby byl test proveden akreditovanou laboratoří a výsledek obsahoval název výrobce použitého testu a/nebo komerční název testu.
 • Potvrzení o očkování oběma dávkami vakcíny používané v EU (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Gamaleya, Sinopharm) ne starší 210 dní. V případě očkování vakcínou Johnson & Johnson od očkování musí uplynout nejméně 14 dní.
 • Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 42 dnů
 • Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 84 dnů
 • Potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 a přijetí první dávky očkovací látky v rámci šesti měsíců od počátku nemoci s tím, že od očkování do příjezdu na hraniční přechod uběhlo méně jak 210 dnů
 • Potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu, který byl proveden před více jak 11 dni ale ne před více jak 180 dní anebo lékařské potvrzení o prodělané nemocí COVID-19
 • Pokud osoba nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek, pak do Chorvatska může vstoupit pod podmínkou, že se na vlastní náklady nechá otestovat PCR nebo antigenním testem na COVID-19 a do doby přijetí výsledku testu je povinná strpět karanténu, které ji bude nařízena přímo na hraničním přechodu při vstupu do země

Itálie

ODLET DO DESTINACE

 • všichni cestovatelé musí vyplnit příjezdový formulář. Po vyplnění obdržíte formulář e-mailem ve formátu PDF. Ke kontrole nutno doložit celý soubor včetně QR kódu.
 • nutno vždy předložit EU certifikát s QR kódem(získaný prostřednictvím www.ocko.uzis.cz) potvrzující jednu ze skutečností:
 • máte dokončené očkování minimálně 14 dnů po poslední dávce
 • prodělali jste nemoc v posledních 6 měsících (do 180 dnů od prvního poz. testu). Potvrzení od praktického či odborného lékaře již není akceptováno.
 • máte negativní antigenní test (ne starší než 48 h), nebo PCR test (stáří do 48 h) před započetím cesty (provedený certifikovanou laboratoří stěrem z nosohltanu)

Od 6. srpna 2021 je vyžadován tzv. zelený certifikát(= EU certifikát s QR kódem získaný prostřednictvím www.ocko.uzis.cz) pro osoby starší 12 let při využití těchto aktivit:stravovací služby poskytované jakýmkoli zařízením s vnitřním stolováním; veřejně přístupná představení, sportovní akce a soutěže; muzea, další kulturní instituce a výstavy; plavecké bazény, plavecká centra, tělocvičny, týmové sporty, wellness centra, taktéž v rámci ubytovacích zařízení u vnitřních aktivit;
festivaly a veletrhy, kongresy a sjezdy; lázně, tematické a zábavní parky; kulturní centra, společenská a rekreační centra, s omezením na vnitřní aktivity a s výjimkou dětských vzdělávacích center, letních táborů a souvisejících stravovacích činností; herny, sázkové kanceláře, bingo a kasina; veřejné konkurzy.

Jako zelený certifikát bude od 6. 8. uznáno vydané potvrzení (i digitální certifikát EU, osvědčující shodnou skutečnost) o:

a) podání první dávky anti-COVID vakcíny, přičemž platné bude od 15. dne po podání až do data dokončení vakcinačního cyklu (v případě dvoudávkové vakcíny). Po kompletním naočkování bude mít certifikát platnost devět měsíců

b) negativním antigenním nebo PCR testu na COVID-19, provedeným výtěrem – pozor platnost vždy pouze 48 hodin. Klienti bez očkování či prodělání nemoci tak musí během dovolené podstoupit test opakovaně.

c) prodělání tohoto onemocnění – platnost 6 měsíců po zotavení.

NÁVRAT Z DESTINACE

 • všichni cestovatelé musí vyplnit český příjezdový formulář
 • cestovatelé s dokončeným očkováním (min. 14 dnů po poslední dávce) a cestovatelé s doloženým proděláním nemoci covid-19 předkládají certifikát, a poté bez dalších povinností a omezení
 • neočkovaní cestovatelé musí do 5 dnů po návratu do ČR podstoupit antigenní nebo PCR testování. Testování před započetím cesty již není vyžadováno

Slovensko

ODJEZD DO DESTINACE

 • všichni cestovatelé musí vyplnit příjezdový formulář
  nutno vždy předložit EU certifikát s QR kódem(získaný prostřednictvím www.ocko.uzis.cz) potvrzující dokončené očkování minimálně 14 dnů po poslední dávce
 • ostatní cestovatelé mají povinnost nastoupit izolaci v domácím prostředí, která končí při bezpříznakovém průběhu 14. dnem nebo negativním výsledkem PCR testu podstoupeného nejdříve 5. den izolace.

NÁVRAT Z DESTINACE

 • všichni cestovatelé musí vyplnit český příjezdový formulář
 • cestovatelé s dokončeným očkováním (min. 14 dnů po poslední dávce) a cestovatelé s doloženým proděláním nemoci covid-19 předkládají certifikát, a poté bez dalších povinností a omezení
 • neočkovaní cestovatelé musí do 5 dnů po návratu do ČR podstoupit antigenní nebo PCR testování. Testování před započetím cesty již není vyžadováno

Užitečné odkazy